O projekcie

Tytuł projekt

TipMe - rozwiązanie informatyczne dla klientów z branży usługowej.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie następujących funkcjonalności rozwiązania TipMe:
- interaktywny panel analityczny dla managerów umożliwiający śledzenie jakości świadczonych usług przez pracowników.
- system inteligentnych powiadomień i reklam oparty o uczenie maszynowe,
- opłacenie całego rachunku (w tym napiwku) za pomocą aplikacji.

Wartość projektu

1 078 257 zł

Wkład Funduszy Europejskich

901 680 zł

Okres realizacji

od 01/02/2021 do 28/02/2022


Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

POPW.01.01.02-20-0035/20 „TipMe - rozwiązanie informatyczne dla klientów z branży usługowej." w ramach:
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
>